काठमाडौँ

सानो देशको
ठूलो मानिने सहर
देशको राजधानी काठमाडौँ

जहाँ व्यस्तताले खाइसकेको छ समय
समयले खाइ सकेको छ फुर्सद

यस्तो सहर
जहाँ निर्जीव वस्तु खुब व्य्स्त छन
यस्तो सहर
जहाँ निर्जीव जस्तै बनेकछन जीवहरु पनि

यस्तो सहर
जहाँ पशुपति ठिङ्ग उभिएको छ
उभिएर मात्रै पनि खुब व्यस्त भएको छ

यस्तो सहर
जहाँ ठिङ्ग उभिएका स्व्यम्बु र बौद्ध पनि व्यस्त छन

यस्तो सहर
जहाँ बाग्मती औधी व्यस्त छ
फोहोरहरु बोकेर बग्नलाइ

Continue Reading

Site Footer